Heftruck keuren.

 

 

 

Richtlijnen voor de controle van heftruckvorken:


1. Controle op het doorbuigen van de heftruck vorken

De hoek van het vorkblad ten opzichte van de vorkrug dient 90 graden te bedragen. Hier is een afwijking toegestaan tot minimaal 88 graden en maximaal 91 graden. Deze hoek is te meten door zowel op de vorkrug als op het vorkblad de punten op 500 mm vanuit de binnenzijde hiel te markeren. Vervolgens meet u de diagonaalmaat tussen beide punten. Deze maat dient zich binnen het bereik van 695 tot 713 mm te bevinden. Voldoen uw vorken niet aan deze test? Dan is vervanging van beide heftruckvorken een vereiste. 

2. Controle op slijtage van de dragende vorkdikte

Controle van de vorkdikte van heftruckvorken is van wezenlijk belang, aangezien bij 10% slijtage de heftruckvork niet meer gebuikt mag worden (ISO 5057). Bij 10% slijtage is de capaciteit van de vork al met 19% afgenomen! Herstellende las-werkzaamheden zijn absoluut niet toegestaan (ISO 5057 - 6.1). Gebruik van de vorken bij een inzet met minder zware lasten is evenmin toegestaan (ISO 5057). 
Maatstaf: de dikte bij het meest gesleten (=dunste) punt op het draagblad mag niet kleiner zijn dan 90% van de vorkrugdikte.
In enkele speciale gevallen kan bij nieuwe vorken het vorkblad dunner uitgevoerd zijn dan de vorkrug (mesvorken). In dat geval moet de dikte van het blad in de vork vermeld staan. Maatgevend is dan de aangegeven dikte en niet de dikte van de vorkrug. 

3. Controle op hoogteverschil tussen beide vorken

Het hoogteverschil van de vorkpunten mag niet meer dan 3% van de vorklengte bedragen. Die maatstaf is in ISO 5057 genoemd. Een afwijking die groter is dan 10mm wordt echter in de praktijk al als problematisch ervaren. 

4. Controle op slijtage van de vorkpunt en vervorming

De dikte van de vorkpunt mag nooit minder bedragen dan 1/6 van de vorkdikte. Die regel geldt óók voor zogenaamde mesvorken. Bij een hoge mate van slijtage of grote vervorming van de vorkpunten mogen de vorken niet meer gebruikt worden wegens letselgevaar. Vervanging is dan noodzaak. Sterk vervormde vorken zijn niet bedrijfszeker en worden van verder gebruik uitgesloten. 

De volgende 8 tips voor gebruik zorgen voor een lange levensduur van uw bestek:

·    Controleer of de vorken overeenkomen met de capaciteit van de vorkheftruck. 
·    Zorg dat de borgpen van de vork altijd in de vergrendeling valt. 
·    Hef nooit met één heftruckvork. 
·    Belast de heftruckvorken niet zijdelings. 
·    Sleep de heftruckvorken niet over de grond tijdens het rijden. 
·    Kies bij overmatige doorbuiging van langere heftruckvorken een grotere vorkdoorsnede. 
·    Bij overbelasting en slijtage kunnen heftruckvorken blijvend doorbuigen.

Vorken van uw vorkheftruck kunnen het best op haarscheurtjes gecontroleerd worden door de binnenzijde van de hiel en de omgeving van de onderste vorkklauw met schuurpapier te bewerken.

Helft bedrijven werkt gevaarlijk met heftrucks
02 jun 2009 08:18

Bij ruim de helft van de bedrijven waar heftrucks rondrijden, wordt onveilig met de transportmiddelen gewerkt.
Dat blijkt uit een vandaag gepubliceerde tussenstand van een grootschalige controle door de Arbeidsinspectie, die in februari was aangekondigd.
De controleactie was ingezet, omdat volgens de Arbeidsinspectie de afgelopen tijd te veel ongelukken gebeurden met heftrucks in magazijnen; bij handels- en transportbedrijven.
Gemiddeld vallen bij het werken met heftrucks vijf doden per jaar en komen 1700 slachtoffers op de spoedeisende hulp terecht.
Uit de tussenstand van de controles bij bijna vierhonderd bedrijven blijkt dat de inspectiedienst in 56 procent van de gevallen in actie moest komen. Vaak is er een groot risico op een aanrijding, omdat werkgevers bij de inrichting van een magazijn geen aparte routes voor heftrucks, voetgangers of ander verkeer maken. In een derde deel van de gevallen worden voetgangers aangereden.
Tijdens een congres in Amsterdam woensdag moeten bedrijven beter bewust worden gemaakt van de risico's met heftrucks op de werkvloer. Stichting Consument en Veiligheid organiseert het congres 'Veilig werken met heftrucks' in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, waar de Arbeidsinspectie onder valt.
Ondernemersorganisatie EVO is het met de conclusies van het onderzoek eens. "De Arbeidsinspectie constateert terecht dat er ruimte voor verbetering is. De werkgever moet medewerkers die met de heftruck werken regelmatig laten nascholen. Daarnaast moeten bedrijven niet alleen naar de bestuurder van de heftruck kijken, maar ook in kaart brengen hoe het magazijn is ingericht. Een overzichtelijke werkplek verkleint het risico van ongelukken drastisch.

BRON: ANP